Download Kumpulan Kajian Ustad Pilihan.

Buya Yahya - Kajian Kitab Ayyuhal Walad

Buya Yahya - Kajian Kitab Ayyuhal Walad
Nasehat-nasehat Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya (terjemah kitab Ayyuhal Walad)

Penulis : Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali
Pemateri : Buya Yahya

Apabila kita coba meneliti kandungan surat imam Ghazali rahimahullah tala ini, kita akan mendapati bahwa beliau sangat ikhlas sekali dalam memberikan nasehat, dan dicelah-celah ungkapan beliau terlihat kehebatan imam Ghazali dalam menggambarkan tipuan dunia dan kekalnya negeri akhirat, dan betapa perlunya kita kepada iman dan amalan yang shaleh dan kejernihan jiwa. Kita juga melihat kasih sayang imam Ghazali terhadap muridnya lalu beliau membuatkan nasehat ini dalam bahasa yang halus yang menyentuh hati nurani,terkadang dapat mengalirkan air mata dan memberikan kesan yang sangat mendalam sekali sehingga membawa kepada suatu perubahan dalam kehidupan.
Dengan demikian maka terhimpunlah di dalam nasehat Imam al-Ghazali ini antara keindahan ikhlas dan keindahan bahasa, lalu kalimat-kalimat yang keluar daripada hati yang ikhlas tadi akan masuk ke dalamlubuk hati yang paling dalam pula dan benar-benar memberikan kesan yang sangat kentara sekali. Maka berhimpunlah nilai kebenaran dengan nilai keindahan. Inilah sastera Islam dan inilah nilai sastera yang sebenarnya, yaitu ikhlas, indah, benar dan berkesan.

Ayyuhal Walad 1Download
Ayyuhal Walad 2Download
Ayyuhal Walad 3Download
Ayyuhal Walad 4Download
Ayyuhal Walad 5Download
Ayyuhal Walad 6Download
Ayyuhal Walad 7Download
Ayyuhal Walad 8Download
Ayyuhal Walad 9Download
Ayyuhal Walad 10Download
Ayyuhal Walad 11Download
Ayyuhal Walad 12Download
Ayyuhal Walad 13Download
Ayyuhal Walad 14Download
Ayyuhal Walad 15Download
Ayyuhal Walad 16Download
Ayyuhal Walad 17Download
Ayyuhal Walad 18Download
Ayyuhal Walad 19Download
Ayyuhal Walad 20Download
Ayyuhal Walad 21Download
Ayyuhal Walad 22Download
Ayyuhal Walad 23Download
Ayyuhal Walad 24Download

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Buya Yahya - Kajian Kitab Ayyuhal Walad

0 comments:

Posting Komentar